Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τελική έκδοση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγναντίας Οδού.

Σε συνέχεια των διαβουλεύσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας η τελική έκδοση της Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας οδού.