Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Tο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» για την περίοδο 2021 – 2027

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [C(2022) 6510/5.9.2022] το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 639,1 εκατ.€.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαβούλευση υπάρχουν στους συνδέσμους που ακολουθούν.