Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ορισμός συντονιστής διαχείρισης COVID-19 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Με απόφαση του Προϊσταμένοου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται συντονιστής διαχείρισης COVID-19 της Υπηρεσίας ο κ. Δημήτριος Δημητριάδης, Στέλεχος της Μονάδας Γ΄, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Πιτσινίγκο, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.