Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με ΑΠ 37445/9.04.2020 (ΦΕΚ 1270/Β)

Με την διευκρινιστική εγκύκλιο που είναι διαθέσιμη παρακάτω παρουσιάζονται διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με Αριθμό Πρωτοκόλλου 37445/9.04.2020 (ΦΕΚ 1270/Β) και θέμα: «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)».