Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας - Υποδείγματα Πινακίδων

Προσωρινή Πινακίδα (Πινακίδα εργοταξίου)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303/2013 αλλά και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, ο Δικαιούχος υποχρεούται να αναρτά προσωρινή πινακίδα στο εργοτάξιο εφόσον:

  1. Η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ
  2. Η πράξη συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευαστικών έργων ή αγορά υλικού αντικειμένου

Η πινακίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

  1. Την ονομασία και τον κύριο στόχο της πράξης.
  2. Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που απεικονίζονται στην πινακίδα, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της εν λόγω πινακίδας.
  3. Η σημαία της Ελλάδας και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος.

Για την εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών και την εποπτική τους απεικόνιση κατεβάστε το παρακάτω αρχείο:

Μετά την ολοκλήρωση της πράξης, η προσωρινή πινακίδα αντικαθίσταται από την αναμνηστική (μόνιμη) πινακίδα.

 

Αναμνηστική (Μόνιμη) πινακίδα

Το αργότερο εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση του έργου, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναρτήσει αναμνηστική (μόνιμη) πινακίδα.

Το υλικό κατασκευής της αναμνηστικής (μόνιμης) πινακίδας (π.χ. μέταλλο, μάρμαρο, πλεξιγκλάς κλπ) καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή της. Η μόνιμη αυτή πινακίδα θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευμεγέθης, τοποθετημένη σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό και σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

 

Πεδίο «κύριος στόχος πράξης»

Για την επιλογή του πεδίου «κύριος στόχος πράξης», ανατρέχουμε στο συνημμένο αρχείο και επιλέγουμε τον επεξεργασμένο ειδικό στόχο με τον οποίο σχετίζεται η πράξη μας. (π.χ. για έργο που ανήκει στον Ειδικό Στόχο 1 - Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) αναγράφουμε στον κύριο στόχο πράξης «Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών», για έργο του Ειδικού Στόχου 20 - Υποστήριξη της απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) αναγράφουμε στον κύριο στόχο πράξης «Υποστήριξη της απασχόλησης» , κ.ο.κ.)

 

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας , μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, κ. Παπούδη Ιωάννη, τηλ 2531352307, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Εμβλήματα, Λογότυπα και Γραμματοσειρές