Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Η μελέτη με τίτλο ο «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» στοχεύει στην εξέταση των προϋποθέσεων και των προοπτικών διαφοροποίησης, αναβάθμισης και εντέλει βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του προορισμού «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Π.Α.Μ.Θ.).

Στα περιεχόμενα της περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός της τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, που ενισχύουν την ελκυστικότητα του τόπου και την ανταγωνιστικότητα του, καθώς και η διερεύνηση των ωφελειών που προκύπτουν στην περιφερειακή οικονομία και ειδικότερα σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, η έξυπνη εξειδίκευση και οι ανθρώπινοι πόροι.