Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόοδος Υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 και εκχωρήσεων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα