Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις για εμπλεκόμενους στην κατάρτιση εντολών πληρωμής μέσω e-pde

Η Υπηρεσία μας διοργάνωσε εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις, με σκοπό την ενημέρωση των εμπλεκομένων στην κατάρτιση εντολών πληρωμής μέσω της πλατφόρμας e-pde.

Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονταν στους εισηγητές εκκαθάρισης και στους υπευθύνους λογαριασμών των δικαιούχων φορέων και πραγματοποιήθηκαν με χρήση της εφαρμογής Microsoft Teams στις 25, 26 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2021.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, έγινε καταγραφή μιας από τις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις.

Το video της καταγραφής παρατίθεται παρακάτω.