Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 4124/ΑΜΘ88 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 27/05/2022
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ88
Α/Α ΟΠΣ: 4124

Έκδοση: 11/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τις υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»), που:

 • δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή, για την περίπτωση που έ-χουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» και

 • το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14 «Ε-ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)

για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων, ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός οικονομικής εκμετάλλευσης νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ 20.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 285.000 €.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε 70% και η Ιδιωτική Συμμετοχή σε 30%.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 29 μήνες.

Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι Αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επι-κοινωνιών (ΤΠΕ).

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 18.000.000 €.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 18/02/2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 30/06/2020 ώρα 14:00.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ Α.Μ.Θ, στη διεύθυνση: Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου - έναντι Πανεπιστημιούπολης - 69150 Κομοτηνή, ΤΘ 145, τηλ. 25310 35916, 72388 και e-mail επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΠΑ   ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

Κατεβάστε:
 1. Την πρόσκληση (Έκδοση 1/0, 22/01/2020). Αρχείο pdf
 2. Την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 2/0, 24/03/2020). Αρχείο pdf
 3. Την 2η τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 3/0, 10/04/2020). Αρχείο pdf
 4. Την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 4/0, 12/06/2020). Αρχείο pdf
 5. Την 4η τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 5/0, 10/12/2020). Αρχείο pdf
 6. Την 5η τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 6/0, 07/01/2021). Αρχείο pdf
 7. Την 6η τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 7/0, 24/09/2021). Αρχείο pdf
 8. Την 7η τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 8/0, 24/03/2022). Αρχείο pdf
 9. Την 8η τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 9/0, 26/04/2022). Αρχείο pdf
 10. Την 9η τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 10/0, 18/05/2022). Αρχείο pdf
 11. Την 10η τροποποίηση της πρόσκλησης (Έκδοση 11/0, 27/05/2022). Αρχείο pdf
 12. Τα συνοδευτικά αρχεία της πρόσκλησης. Αρχείο zip
 13. Την 1η Απόφαση για την Έγκριση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ88. Αρχείο pdf
 14. Την 2η Απόφαση για την Έγκριση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ88.(08/10/2021) Αρχείο pdf
 15. Την 3η Απόφαση για την Έγκριση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ88.(04/04/2022) Αρχείο pdf
 16. Την 4η Απόφαση για την Έγκριση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ88.(18/05/2022) Αρχείο pdf
 17. Τον Κατάλογο Ερωτήσεων - Απαντήσεων.(18/05/2022) Αρχείο pdf
 18. Το ενημερωτικό έντυπο της πρόσκλησης. Αρχείο pdf
 19. Την Απόφαση Επικύρωσης Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης και Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης. (22/12/2020) Αρχείο pdf
 20. Την Απόφαση Ένταξης (27/01/2021). Αρχείο pdf
 21. Την 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (11/06/2021). Αρχείο pdf
 22. Την 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (30/11/2021). Αρχείο pdf
 23. Την Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν (30/06/2021). Αρχείο pdf
 24. Την Απόφαση Ανάκληση Ένταξης Πράξεων(20/10/2022). Αρχείο pdf