Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 4124/ΑΜΘ88 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 12/06/2020
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ88
Α/Α ΟΠΣ: 4124

Έκδοση: 4/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τις υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»), που:

 • δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή, για την περίπτωση που έ-χουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» και

 • το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14 «Ε-ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)

για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων, ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός οικονομικής εκμετάλλευσης νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ 20.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 285.000 €.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε 70% και η Ιδιωτική Συμμετοχή σε 30%.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι Αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επι-κοινωνιών (ΤΠΕ).

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 €.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 18/02/2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 30/06/2020 ώρα 14:00.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, στη διεύθυνση: Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου - έναντι Πανεπιστημιούπολης - 69150 Κομοτηνή, ΤΘ 145, τηλ. 25310 35916, 72388, 84099 και e-mail επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΠΑ   ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

 

Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων

Πρόσκλησης ΑΜΘ88

 

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

1. Επιτρέπεται ως επαγγελματική έδρα για το επενδυτικό σχέδιο, η οικία του δυνητικού δικαιούχου;

Απάντηση: Επιτρέπεται η δήλωση ως επαγγελματική έδρα της επιχείρησης ως οικία του δυνητικού δικαιούχου με τον όρο ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει κτιριακές δαπάνες (κατηγορία δαπανών Α.1).

 

2. Ατομική επιχείρηση έχει διακόψει τη λειτουργία της και θέλει να κάνει έναρξη ως Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, είναι επιλέξιμη για τη Δράση;

Απάντηση: Ναι με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί επανέναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

 

3. Είναι επιλέξιμες οι εταιρείες spinoff;

Απάντηση: Οι εταιρείες spinoff δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση της Δράσης.

 

Β.ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

4. Για πόσα έτη θα πρέπει να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά για το κριτήριο 3 (επαγγελματική εμπειρία) ώστε να λάβει το επενδυτικό σχέδιο τη μέγιστη βαθμολογία;

Απάντηση: Για το κριτήριο 3 αναφορικά με την Επαγγελματική εμπειρία θα πρέπει να προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά σε βάθος πενταετίας για κάθε εταίρο/μέτοχο.

 

5. Για πόσα έτη θα πρέπει να προσκομισθούν δικαιολογητικά για το κριτήριο 5 (Διάρκεια ανεργίας) ώστε να λάβει το επενδυτικό σχέδιο μέγιστη βαθμολογία;

Απάντηση: Για το κριτήριο 5 που αφορά στην Διάρκεια ανεργίας θα πρέπει να προσκομισθούν σχετικά δικαιολογητικά έως και ένα χρόνο πριν την καταληκτική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση αρμόδιου Φορέα.)

 

6. Τι θα δηλωθεί στο πεδίο 6 του εντύπου Ι.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ σχετικά με τις άδειες που θα χρειαστεί η επιχείρηση;

Απάντηση: Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση άδειας λειτουργίας.

 

7. Αν μία επιχείρηση ιδρυθεί μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης και έχει εισφέρει στο εταιρικό της κεφάλαιο ήδη την ιδιωτική συμμετοχή που απαιτείται σύμφωνα με την Πρόσκληση, είναι επιλέξιμη για τη Δράση; Και αν ναι, ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν ανάλογα με τη νομική της μορφή;

Απάντηση: Εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση, και ο τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής είναι μέσω της καταβολής/αύξησης του εταιρικού της κεφαλαίου τότε θα πρέπει να προσκομισθούν ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης:       

Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.):

 • Καταστατικό της εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την καταβολή/αύξηση του κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί (πρέπει να αναγράφεται ρητά ο σκοπός της καταβολής/αύξησης του κεφαλαίου).
 • Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ.
 • Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, για καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου.
 • Κίνηση του λογαριασμού όψεως έως την προηγούμενη ημέρα πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, και όχι προγενέστερη της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί διπλογραφικά βιβλία, κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.

Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.):

 • Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δημοσίευση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. (πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός).
 • Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και δημοσίευση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας.
 • Κίνηση του λογαριασμού όψεως έως την προηγούμενη ημέρα πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, και όχι προγενέστερη της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους.

 

8. Αιτήματα προσθήκης επιπλέον ΚΑΔ, στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».

Απάντηση: Σε συνέχεια τεκμηριωμένων αιτημάτων, εγκρίνεται η προσθήκη των ακόλουθων ΚΑΔ στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)», η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης.

93.1             Αθλητικές δραστηριότητες

93.11          Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.11.10      Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ

93.11.10.02 Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ

93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας "καρτ"

93.11.10.05 Υπηρεσίες χώρου μπόουλιγκ

93.13          Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.13.1       Υπηρεσίες γυμναστηρίων

93.13.10     Υπηρεσίες γυμναστηρίων

93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)

93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής.