Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στελεχών Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο το οποίο παρακολούθησαν τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στα θέματα του Σεμιναρίου συμπεριλαμβανόταν οι πρόσφατες αλλαγές του Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, του Ν. 4314/2014 για το ΕΣΠΑ καθώς και επιλεγμένα ειδικά θέματα.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την έκθεση:
PIC_01.png PIC_02.png