Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Με επιτυχία στέφθηκαν οι εκπαιδευτικές συναντήσεις για τα Κέντρα Κοινότητας

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, ιδρύθηκαν και λειτουργούν 22 Κέντρα Κοινότητας στους 22 Δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα Κέντρα Κοινότητας σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Για την καλύτερη οργάνωση της υλοποίησης της δράσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργάνωσε με επιτυχία δύο (2) εκπαιδευτικές συναντήσεις για το σύνολο των στελεχών των Κέντρων Κοινότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς επίσης και των υπευθύνων των πράξεων.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν:

  • Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, στο Ξενοδοχείο Egnatia, στην Αλεξανδρούπολη,
  • Την Παρασκευή  15 Μαρτίου 2019, στο Ξενοδοχείο Lucy, στην Καβάλα.

 

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από τις εκπαιδευτικές συναντήσεις:
IMG_01.png IMG_02.png IMG_03.png

IMG_04.png IMG_05.png IMG_06.png

IMG_07.png IMG_08.png