Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Με επιτυχία στέφθηκαν οι Τεχνικές Συναντήσεις Εργασίας για την οριστικοποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Αγροδιατροφής

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έπειτα από συνεργασία και με τις κεντρικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έχει δρομολογήσει την έκδοση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Αγρο-διατροφής, στα πλαίσια υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Για την παρουσίαση, διαβούλευση και οριστικοποίηση της  Πρόσκλησης, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δύο (2) συναντήσεις εργασίας.

  • Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, στο Ξενοδοχείο Egnatia, στην Αλεξανδρούπολη,
  • Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, στο Ξενοδοχείο Κούρος, στη Δράμα.

 

 

Παρουσιάσεις από την εκδήλωση της Τετάρτης 6 Μαρτίου στην Αλεξανδρούπολη:

 

Παρουσιάσεις από την εκδήλωση της Παρασκευής 8 Μαρτίου στη Δράμα:

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις:
IMG_01.png IMG_02.png IMG_03.png

IMG_04.png IMG_05.png IMG_06.png

IMG_07.png IMG_08.png IMG_09.png

IMG_10.png IMG_11.png IMG_12.png