Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 2618/ΑΜΘ47 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
«Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«4γ.8.1 - Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων υποδομών - (ΕΤΠΑ) στον πλαίσιο των εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 30/03/2018
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ47
Α/Α ΟΠΣ: 2618

Έκδοση: 1/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς και κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020.

Θα χρηματοδοτηθεί η πράξη "Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας" που εμπίπτει στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4γ «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης» και συμπεριλαμβάνεται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ)» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 -2020» των εγκεκριμένων, με την 427/02.02.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις Ενεργειακής αναβάθμισης, προκειμένου να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις του κτηρίου για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ), να ενθαρρυνθεί η χρήση ΑΠΕ με σκοπό την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δράσεις όπως:

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας, Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας, Μονάδες θερμικών ηλιακών συστημάτων, Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ καθώς και αντλίες θερμότητας, Παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών όπως και της απόδοσής τους, Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους, σκιάστρων, συστημάτων ηλιοπροστασίας και άλλων στοιχείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους, Χρήση ειδικών επιχρισμάτων –ψυχρών υλικών- σε δώματα, Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης, Συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού, Συστήματα και τεχνικές φυσικού ή/και υβριδικού αερισμού και δροσισμού, Φυτεύσεις δωμάτων κατάλληλου τύπου σε σχέση με την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και την στατική επάρκεια του κτιρίου, Εγκατάσταση για σύνδεση με Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.

Η κατηγοριοποίηση των προτεινόμενων πράξεων θα διέπεται από τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 2367/Β/12.07.2017).

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.248.687,52 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης, με επισυναπτόμενα τα έγγραφα για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 69132 Κομοτηνή, από 16/04/2018 έως 16/07/2018.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΦΟΥ, τηλ. 2531352327, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr

 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης