Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έκθεση Φωτογραφίας στα πλαίσια της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020

Στα πλαίσια της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020 θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 06 και την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 στο Ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα, Έκθεση Φωτογραφίας με έργα που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και χρηματοδοτήθηκαν στις διάφορες Προγραμματικές Περιόδους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.


Επιτροπές Παρακολούθησης 2017