Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προδημοσίευση των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά τις δράσεις του ΠΑΑ2014-2020:

    Α) 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

    Β) 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Στην Προδημοσίευση περιλαμβάνονται πληροφορίες  για τις ανωτέρω δράσεις που αφορούν κυρίως:

    α) περιοχές εφαρμογής,

    β) κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων,

    γ) κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης,

    δ) κριτήρια επιλεξιμότητας επενδύσεων,

    ε) επιλεξιμότητα δαπανών,

    στ) δεσμεύσεις δικαιούχων,

    ζ) οικονομική ενίσχυση, και

    θ) αρχές κριτηρίων επιλογής αιτήσεων ενίσχυσης υποψηφίων.

Στόχος της Προδημοσίευσης είναι η έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων και ο προγραμματισμός των ενεργειών τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 από τον υποψήφιο δικαιούχο.  Τα αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα ανακοινωθούν μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο των προδημοσιέυσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr, και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), επιλέγοντας το εικονίδιο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ", ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται  στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.