Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έργα Προστασίας και Διαμόρφωσης Ακτής Ραψάνης

Τίτλος

Έργα Προστασίας και Διαμόρφωσης Ακτής Ραψάνης

Title

Protection Works and Configuration of Rapsani Coast

 

Περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Region

East Macedonia and Thrace

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Operational Programme

ROP East Macedonia and Thrace

 

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Καβάλας

Project Operator

Municipality of Kavala

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

1.125.667,60 €

Total Public Expenditure

1.125.667,60 €

 

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Fund

European Regional Development Fund

 

Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η θάλασσα στις κατασκευές που υπάρχουν στην ακτή της Ραψάνης και περιλαμβάνει την κατασκευή τεχνητού υφάλου στην θάλασσα και την ανακατασκευή και προστασία τοιχίων στη στεριά.

Project description

This project addresses the problems posed by the sea on the coastal structures that exist on the Rapsani coast and includes the construction of an artificial reef into the sea and the reconstruction and conservation of the protective walls on the coastland.

 

Οφέλη

 

Με την πράξη αποτρέπεται ο κίνδυνος επέκτασης των ήδη υπαρχουσών βλαβών και η καταστροφή σημαντικών υποδομών (κεντρικού αντλιοστασίου, κεντρικής οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης).

Benefits

The project will prevent the extension of existing damages and the destruction of important infrastructures (Central pumping station, central road).

 

Φωτογραφίες

Photos

image_01.png image_02.png image_03.png

image_04.png