Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1762/ΑΜΘ37 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 2014-2020

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Περίληψη Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

«Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων»

«ΔΡΑΣΗ 4Α.7.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

Κομοτηνή 01.02.2017

Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ37
Α/Α ΟΠΣ:1762

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» για την Δράση  «ΔΡΑΣΗ 4Α.7.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩ-ΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ » του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4α.7.1 ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν παραγωγή & διάθεση θερμικής ενέργειας από γεωθερμία για οποιαδήποτε χρήση (κατά προτεραιότητα σε γεωργικές και άλλες σχετικές εγκαταστάσεις και συμπληρωματικά με την ανάπτυξη δικτύων για την τηλεθέρμανση) βεβαιωμένων και αδειοδοτημένων (μισθωμένων) γεωθερμικών πεδίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 8.000.000,00.

Δικαιούχοι  για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι:  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, οι ΟΤΑ Α & Β βαθμού της ΠΑΜΘ και οι επιχειρήσεις τους , Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), και επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν κατά την ημερομηνία υποβολής να διαθέτουν Μισθωτήριο Δικαιώματος Διαχείρισης Βεβαιωμένου Γεωθερμικού Πεδίου.

Επιλέξιμοι για την παρούσα δράση είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι που  διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ τάξης 35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού.  Ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση.

Επίσης, δύναται να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια δυνητικών δικαιούχων εκτός επιλέξιμου ΚΑΔ μόνο για τις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή θερμικής ενέργειας από γεωθερμία. Διευκρινίζεται ότι, μπορούν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων  (εξαιρουμένων όσων αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 1 του Καν.651/14). Δεν είναι επιλέξιμα για την παρούσα δράση επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη πρώτη πώληση από πρωτογενείς παραγωγούς προς μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις, αλλά και οποιαδήποτε δραστηριότητα προετοιμασίας ενός προϊόντος για την πρώτη πώλησή του, η οποία δεν θεωρείται ως μεταποίηση ή εμπορία.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης, με επισυναπτόμενα τα έγγραφα για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 69132  Κομοτηνή, από τις 01.03.2017  έως την 21.04.2017.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Σοφοκλή Λαρίση, Τηλ. 2531352317, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr

 


Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Ερώτηση 1

Είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση επενδυτικό σχέδιο που αφορά υποδομές για παραγωγική θερμοκηπιακή υδροπονική καλλιέργεια;

Απάντηση

Η συγκεκριμένη δράση 4α.7.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1301/2013) σε συνδυασμό με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 651/2014 για τις κρατικές ενισχύσεις και δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια για πρωτογενή γεωργική παραγωγή όπως μια παραγωγική θερμοκηπιακή καλλιέργεια.

 


Φόρμα υποβολής ερωτημάτων:

Παρακαλώ συμπληρώστε την επωνυμία του Φορέα / Επιχείρησης σας
Όνομα
Επώνυμο
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com