Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έγκριση Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Με την με αρ.πρωτ. 427/2-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΩΛΛ7ΛΒ-8ΞΑ) του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. εγκρίθηκαν οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των:

  • Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τίτλο «ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» και προϋπολογισμό 8.572.771,50 €
  • Δήμου Καβάλας, με τίτλο «Καβάλα 2023:Δημιουργική πόλη – τουριστικός προορισμός αριστείας» και προϋπολογισμό 8.599.657,51 €
  • Δήμου Δράμας, με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» και προϋπολογισμό 8.406.438,06 €.