Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αξιοποίηση - Ανακαίνιση Κτιρίου Νέστορος Τσανακλή

Τίτλος 

Αξιοποίηση - Ανακαίνιση Κτιρίου Νέστορος Τσανακλή

Title

Recovery-Renovation of “Nestoros Tsanaklis” building

 

Περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Δήμος Κομοτηνής)

Region

East Macedonia and Thrace (Municipality of Komotini)

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Operational Programme

ROP East Macedonia and Thrace

 

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Κομοτηνής

Project Operator

Municipality of Komotini

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

1.773.606,27 €

Total Public Expenditure

1.773.606,27 €

 

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Fund

European Regional Development Fund

 

Περιγραφή

Ανακαίνιση και αξιοποίηση του κτιρίου «Νέστορος Τσανακλή», το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρίτου στην Κομοτηνή. Πρόκειται για ένα διατηρητέο τριώροφο κτίριο εμβαδού  376,65 m2 , το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως "Τσανάκλειος Στέγη Παιδείας" με σκοπό να προάγει τόσο την παιδεία όσο και τον πολιτισμό στην πόλη της Κομοτηνής.

Project description

Renovation and redevelopment of “Nestoros Tsanaklis” building which is located in Dimokritou avenue in Komotini. This is a listed (protected) three-story building with a total area of 376,65 m2, which will be used as “Tsanaklis Center for Education” in order to promote education and culture in the city of Komotini.

 

Οφέλη

 

Οι κάτοικοι της περιοχής και οι επισκέπτες θα ωφεληθούν από την χρήση των νέων χώρων του κτιρίου που περιλαμβάνουν: τη  δημοτική βιβλιοθήκη η οποία θα αναβαθμιστεί ως αποκεντρωμένος κόμβος της εθνικής βιβλιοθήκης, αίθουσες εκδηλώσεων και εκθέσεων, γραφεία εξυπηρέτησης κοινού και μια αίθουσα ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου που είναι τμήμα της ψηφιακής Βιβλιοθήκης.

Benefits

Local residents and visitors will benefit from the use of new building installations, including: the Municipal Library which will be upgraded as a decentralised structure of National Library, event venues, exhibition halls, offices for services to citizens and an electronic reading room which is part of the digital library.         

 

Φωτογραφίες

Photos

image_01.png image_02.png