Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κατασκευή Ανισόπεδου Kόμβου (Α/Κ) ΒΙΠΕ Κομοτηνής στην Εγνατία Οδό

Τίτλος

Κατασκευή Ανισόπεδου Kόμβου (Α/Κ) ΒΙΠΕ Κομοτηνής στην Εγνατία Οδό

Title

Egnatia Odos: Construction of interchange - Industrial Area of Komotini

 

Περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Π.Ε. Ροδόπης)

Region

East Macedonia and Thrace (Regional Unit of Rodopi)

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Operational Programme

ROP East Macedonia and Thrace

 

Φορέας Λειτουργίας

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Project Operator

EGNATIA ODOS S.A.

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

4.036.839,43 €

Total Public Expenditure

4.036.839,43 €

 

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Fund

European Regional Development Fund

 

Περιγραφή

Κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) της Κομοτηνής με την Εγνατία Οδό, στη χ.θ. 4+473 του τμήματος "Ανατολικός Α/Κ Κομοτηνής - Στρύμη" της Εγνατίας Οδού.

Project description

Construction of interchange - Industrial Area of Komotini at kilometric position 4+473 in the section of Egnatia Motorway from Komotini East IC to Strimi.

 

Οφέλη

H βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην μετακίνηση από και προς την Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής, η μείωση του χρόνου μετακίνησης επιβατών και αγαθών, η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και η τόνωση της επιχειρηματικής και εμπορευματικής κίνησης. Επίσης θα ωφεληθούν οι χρήστες του οδικού δικτύου για μεταφορές προσώπων και εμπορευμάτων και κυρίως οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες της ΒΙΠΕ Κομοτηνής με την εξασφάλιση της άμεσης πρόσβασης στον κύριο άξονα της Εγνατίας Οδού .

Benefits

Improvement in road safety and transportation from and to the Industrial area of Komotini, reduction in transportation time for passengers and goods, reduction in fatal accidents and enhancement of entrepreneurship and commerce. Furthermore people, goods, entrepreneurs and employees of the Industrial area of Komotini will benefit from the quick access to the Egnatia Motorway.

 

Φωτογραφίες

Photos

5001236_01.jpg 5001236_02.jpg