Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Προεργασία

Πριν συμπληρώστε την αίτηση για χορήγηση κωδικού πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στη φόρμα εισόδου στο ΟΠΣ, την οποία βρίσκετε στη διεύθυνση http://logon.mnec.gr/

Φόρμα εισόδου

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Οδηγίες & Χρήσιμες Πληροφορίες» εμφανίζεται σελίδα με οδηγίες που θα πρέπει να μελετήσουν οι υπεύθυνοι πληροφορικής του φορέα σας, για να ρυθμίσουν τις παραμέτρους πρόσβασης του υπολογιστή σας.

Στις οδηγίες αυτές υπάρχουν χρήσιμοι σύνδεσμοι που επεξηγούνται παρακάτω.

Οδηγίες

Στο σύνδεσμο «Οδηγίες Εγγραφής Χρήστη Δικαιούχου 2014-2020», όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, υπάρχουν οδηγίες για τη διαδικασία, τις οποίες θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά, πριν προχωρήσετε παρακάτω.

 

Κωδικοποίηση φορέα στο ΟΠΣ

Οδηγίες

Εάν ο φορέας σας δεν έχει κάνει ποτέ αίτηση χρηματοδότησης στο Γ’ ΚΠΣ ή το ΕΣΠΑ 2007-2013, τότε είναι πιθανό να μην υπάρχει κωδικοποίηση του στο ΟΠΣ, οπότε σαν πρώτο βήμα θα πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα excel, που θα βρείτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «φόρμα στοιχείων φορέα», όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Το συμπληρωμένο αρχείο excel θα πρέπει να μας το στείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση apaternasatmou.gr .

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο ΟΠΣ για κάποιο στέλεχος φορέα, πρέπει υποχρεωτικά ο φορέας να είναι κωδικοποιημένος στο ΟΠΣ.

 

Συμπλήρωση της αίτησης

Οδηγίες

Η σελίδα με τη αίτηση χορήγησης κωδικού πρόσβασης, που πρέπει να συμπληρωθεί, εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο της πρώτης παραγράφου οδηγιών που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Φόρμα εισόδου

Εναλλακτικά μπορείτε να εμφανίσετε σελίδα με τη αίτηση χορήγησης κωδικού πρόσβασης, που πρέπει να συμπληρωθεί, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Εγγραφή Χρήστη Δικαιούχου ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, που βρίσκεται στη φόρμα εισόδου στο ΟΠΣ, στη διεύθυνση http://logon.mnec.gr/

 

Πεδίο «Προς φορέα διαχείρισης»

Πεδίο «Προς φορέα διαχείρισης»

Στο πεδίο «Προς φορέα διαχείρισης» επιλέξτε από την λίστα των φορέων την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ και τις Ειδικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υποβάλλετε αιτήματα χρηματοδότησης στο μέλλον (π.χ. ειδικές υπηρεσίες τομεακών προγραμμάτων).

 

Πεδίο «e-mail»

Παρακαλούμε να δηλώνετε αυστηρά τον υπηρεσιακό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο λογαριασμός χρησιμοποιείται από το σύστημα για να ενημερώνεστε για τον κωδικό πρόσβασης που θα αποκτήσετε αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά το σύστημα. Χρησιμοποιείται επίσης και από την Υπηρεσία μας για επικοινωνία μαζί σας.

 

Πεδίο «Αρμοδιότητες Χρήστη»

Οι κωδικοί πρόσβασης στο ΟΠΣ 2014-2020 για κάθε φορέα προτείνεται να είναι τουλάχιστον δύο, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις ως προς τα δικαιώματα.

  • Ένας μοναδικός κωδικός στο όνομα του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, ο οποίος θα έχει δικαιώματα ανάγνωσης και υποβολής αίτησης χρηματοδότης.
  • Ένας ή περισσότεροι κωδικοί, στο όνομα κάποιου ή κάποιων στελεχών του φορέα που θα έχουν δικαιώματα ανάγνωσης, καταχώρισης και υποβολής δελτίων.

Η αρμοδιότητα «Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης/ΤΔΠ» αποδίδεται στο Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου, ή τον αναπληρωτή του, ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου.
Η υπογεγραμμένη αίτηση δύναται να έχει θέση εξουσιοδότησης.
Σημειώνουμε ότι αρχικό ΤΔΠ ή τροποποίηση, ή επικαιροποίησή του υποβάλλονται με λογαριασμό που διαθέτει την εν λόγω αρμοδιότητα.

Στο πεδίο «Αρμοδιότητες Χρήστη» ανάλογα με την κατηγορία, από αυτές που αναφέραμε παραπάνω, στην οποία ανήκει κάποιος χρήστης, τα δικαιώματα που θα επιλεγούν προτείνουμε να είναι:

Για τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα:

Δικαιώματα νομίμου εκπροσώπου

Για στέλεχος του φορέα που θα συντάσσει δελτία:

Δικαιώματα στελέχους

Για εξουσιοδοτημένο στέλεχος του φορέα που θα συντάσσει δελτία και θα υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης:

Δικαιώματα στελέχους με υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Επισημαίνεται ότι η επιλογή «Απογραφικό Δελτίο Συμμετεχόντων» στο τμήμα «Αρμοδιότητες Χρήστη» αφορά μόνο φορείς - δικαιούχους που θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης σε προσκλήσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και στις οποίες αναφέρεται η υποχρέωση των δικαιούχων να υποβάλλουν Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων ΕΚΤ κατά την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης. 

 

Εκτύπωση και υποβολή της αίτησης

Εκτύπωση και υποβολή

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να γίνει εκτύπωσή της. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση & Υποβολή» πάνω δεξιά, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και αν το επιλέξετε, η αίτηση αποστέλλεται με email στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε σε αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν υποβάλετε την αίτηση, αλλά για κάποιο λόγο δεν την έχετε λάβει με email για να την εκτυπώσετε, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση apaternasatmou.gr , στο οποίο να αναφέρετε το αναγνωριστικό χρήστη και να μας ζητάτε να σας αποστείλουμε το pdf αρχείο της αίτησης.

 

Αποστολή της εκτυπωμένης αίτησης

Η εκτυπωμένη αίτηση πρέπει να υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ηροδότου 28
κτίριο Β΄, 5ος όροφος
69132 Κομοτηνή.

Στην εκτύπωση εμφανίζεται μια σελίδα για κάθε ένα από τους φορείς που επιλέξατε στο πεδίο «Προς φορέα διαχείρισης», κατά τη συμπλήρωση της φόρμας. Στην Υπηρεσία μας θα πρέπει να αποσταλεί ΜΟΝΟ η σελίδα που αναγράφει στο πεδίο αυτό «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ». Οι υπόλοιπες σελίδες θα πρέπει να αποσταλούν στους φορείς που απευθύνονται, όταν και εφόσον υπάρξει ανάγκη να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που διαχειρίζονται αυτοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ταχυδρομικά δεν θα ληφθούν υπόψη και θα παραμένουν σε εκκρεμότητα.

 

Τροποποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης

Σε περίπτωση ανάγκης για τροποποίηση των δικαιωμάτων πρόσβασης κάποιου χρήστη, θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην υπηρεσία μας αίτημα υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, που να ζητά αυτή την αλλαγή.

 

Αλλαγή συνθηματικού

Η αλλαγή του συνθηματικού (password) οποιουδήποτε χρήστη μπορεί να γίνει μόνο αφού ενεργοποιηθεί ο κωδικός πρόσβασης και μόνο από τον ίδιο.

Η αλλαγή γίνεται, αφού εισέλθει ο χρήστης στο ΟΠΣ με το αναγνωριστικό και το συνθηματικό του. Θα εμφανιστούν οι επιλογές που φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα:

Διαχείριση Profile Χρήστη

Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Αλλαγή συνθηματικού / Change password», όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει το συνθηματικό του (password).

 

Υποστήριξη των Δικαιούχων Φορέων

Yπάρχει η δυνατότητα για συμβουλευτική υποστήριξη σε τεχνικά θέματα μετά από αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση apaternasatmou.gr . Σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του αποστολέα συνοδευόμενα από διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας, ο φορέας στον οποίο ανήκει, και όσο το δυνατό πιο αναλυτική περιγραφή το προβλήματος.

Πληροφορίες για υποστήριξη θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (www.eydamth.gr) στο σύνδεσμο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ και θα εμπλουτίζονται σταδιακά.

Πριν από την υποβολή ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει τα στελέχη του δικαιούχου φορέα να ανατρέχουν στην παραπάνω ιστοσελίδα για να διαπιστώνουν αν υπάρχει κάποια συμπληρωματική οδηγία ή διευκρίνιση που τυχόν απαντά στην απορία τους ή βοηθά στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν.