Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποδείγματα για την διοικητική ικανότητα δικαιούχων Δήμων και Περιφερειών

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και σελίδα ΣΔΕ) έχουν αναρτηθεί υποδείγματα για την διοικητική ικανότητα δικαιούχων Δήμων και Περιφερειών, προκειμένου να αξιοποιηθούν από δυνητικούς δικαιούχους της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Υλικό και παρουσιάσεις:

Από την Ημερίδα με θέμα "Διαχειριστική ικανότητα φορέων της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020" που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή την Πέμπτη 31/3/2016 και διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕΔ ΑΜΘ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

  1. Εισήγηση: Αξιολόγηση διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχων (Εισηγήτρια: Σοφία Γερογιαννάκη, Στέλεχος ΕΥΘΥ). Αρχείο pdf
  2. Εισήγηση: Παράδειγμα τεκμηρίωσης διαχειριστικής ικανότητας Δήμου (Εισηγητής: Κώστας Αρβανίτης, στέλεχος ΜΟΔ). Αρχείο pdf
  3. Εισήγηση: Αδύναμοι δικαιούχοι και τρόποι αντιμετώπισης (Εισηγητής: Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΥΘΥ). Αρχείο pdf
  4. Εισήγηση: Εγχειρίδια Διαδικασιών - ΜΟΔ ΕΕΤΑΑ (Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α. της ΕΕΤΑΑ). Αρχείο pdf