Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Θεματικό Εργαστήριο, για την Αλυσίδα Αξίας της Οινοποιίας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στο ξενοδοχείο «Κούρος» στη Δράμα, στις 18 & 19 Νοεμβρίου 2014, το 1ο Θεματικό Εργαστήριο, για την Αλυσίδα Αξίας της Οινοποιίας, που συνδιοργανώθηκε από το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής JRC, και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες είχαν τη ευκαιρία να ενημερωθούν αλλά και να συνεισφέρουν ενεργά στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, για τις ακόλουθες κατηγορίες της αλυσίδας αξίας:

  • Έρευνα και Καινοτομία επικεντρωμένη σε τεχνολογικές βελτιώσεις στον οίνο,
  • Έρευνα και Καινοτομία επικεντρωμένη σε υποπροϊόντα σταφυλιού και οίνου,
  • Έρευνα και Καινοτομία επικεντρωμένη σε πράσινη ενέργεια και περιβάλλον στον τομέα του οίνου,
  • Έρευνα και Καινοτομία επικεντρωμένη σε οινοτουρισμό.

Στο «εργαστήριο» συμμετείχαν Ελληνικές Αρχές (Γ.Γ. ΕΣΠΑ, Ειδική Υπηρεσία Τουρισμού, Γ.Γ.Ε.Τ.), η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης (αρμόδιες διευθύνσεις ΑΜΘ, ΠΣΚΕ), το πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ ΑΜΘ, ερευνητικά κέντρα, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, εμπειρογνώμονες/φορείς εξειδικευμένοι στη συγκεκριμένη Αλυσίδα Αξίας.

Κατά τη διάρκεια του «εργαστηρίου»

  • εφαρμόστηκε πιλοτικά η μεθοδολογία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, που μετέπειτα θα εφαρμοστεί και στους υπόλοιπους τομείς της Περιφερειακής RIS3,
  • επετεύχθει εμπλοκή – δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στη δράση,
  • καταγράφηκαν οι ανάγκες της Αλυσίδας Αξίας της Οινοποιίας στον τομέα της έρευνας – καινοτομίας, που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση μιας πρόσκλησης χρηματοδότησης των αναγκών στον τομέα της έρευνας – καινοτομίας, από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης για την κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Έξυπνη Εξειδίκευση Στρατηγικής (Περιφερειακή RIS3) αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για μια Περιφέρεια που έχει πληγεί σημαντικά από την πρόσφατη κοινωνικο-οικονομική κρίση, ενέκρινε την υλοποίηση Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής RIS3.

Μέσα από τη διαδικασία εξειδίκευσης της Περιφερειακής RIS3, η οινοποιία αναγνωρίζεται ως Τοπικός Πυλώνας του Πυρήνα Εξειδίκευση της Περιφέρειας. Καθώς, αφενός, αποτελεί ένα τομέα με έντονα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με υψηλή αναπτυξιακή δυναμική, με δυνατότητα διάχυσης των αποτελεσμάτων και σε άλλους τομείς (αγροδιατροφικός, τουριστικός, κλπ), και παράλληλα ευνοϊκών συνθηκών διεθνώς, ενώ αφετέρου είναι αρκετά επικεντρωμένος, η οινοποιία, επελέγη ως η Αλυσίδα Αξίας για την οποία πραγματοποιήθηκε το 1ο Θεματικό Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.

Ανάλογες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και για άλλους τομείς της Περιφερειακής Εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

 

 

Κατεβάστε:

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από το θεματικό εργαστήριο:
 
01_DSC1648.JPG 02_DSC1650.JPG 03_DSC1682.JPG

04_DSC1684.JPG 05_DSC1757.JPG 06_DSC1777.JPG

07_DSC1778.JPG 08_DSC1783.JPG 09_DSC1798.JPG

10_DSC1826.JPG 11_DSC1702.JPG 12_DSC1707.JPG