Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020

H Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης διοργάνωσε Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 στην Αλεξανδρούπολη.

 

Κατεβάστε:
Οι παρουσιάσεις των εισηγητών:

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο:
 
Img062_lightbox.jpg Img066_lightbox.jpg Img069_lightbox.jpg

Img077_lightbox.jpg Img086_lightbox.jpg Img092_lightbox.jpg

Img095_lightbox.jpg Img110_lightbox.jpg Img114_lightbox.jpg

Img118_lightbox.jpg Img125_lightbox.jpg Img134_lightbox.jpg

Img140_lightbox.jpg Img146_lightbox.jpg Img152_lightbox.jpg

Img160_lightbox.jpg Img174_lightbox.jpg