Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εργαστήριο με θέμα: Στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για «έξυπνη» εξειδίκευση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών:

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από το εργαστήριο για την «έξυπνη» εξειδίκευση: