Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020

H Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης διοργάνωσε Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 στην Αλεξανδρούπολη.

 

Κατεβάστε:
Οι παρουσιάσεις των εισηγητών:

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο: